Kako digitalna svojina menja
autorska prava

Price

Duration

Enroll

About the Course

"Digitalna svojina garantovana kroz kriptografiju je koncept koji postoji bar nekoliko decenija ali tek

poslednjih nekoliko godina vidimo njen potencijal. Ova prezentacija ima za cilj da otvori diskusiju na temu non-fungible tokena i njihove regulacije kao i primene i shvatanja autorskih prava u novonastalom ekosistemu. U drugom delu prezentacije osvrnucemo se na trenutne inovacije i primene razlicitih vidova samoregulaciije kao i potencijale za promenu paradigme shvatanja i ostvarivanja autorskih prava za vizuelne umetnike, ali i potencijalna primena u gejmingu, filmu, muzici i šire."

Your Instructor

Aleksandar Kokotović

Aleksandar Kokotović radi na kripto regulaciji iz perspektive korisnika za Consumer Choice Center. Proveo je prethodnih 10 godina radeći na širenju ideja slobodnog tržišta individualne slobode kroz rad sa više od deset hiljada aktivista širom sveta.
Aleksandar je govorio na temu slobodnog tržišta, kriptovaluta i potrebe za prihvatljivijom regulacijom za potrošače, držao treninge i predavanja u više od stotinu navrata u 30+ država. Objavljivan je u medijima kao što su Town Hall, Advocate, Balkan Insight i Talas.rs i pojavljivao se na Huff Postu i N1. Ko autor je akademskih radova na teme sharing ekonomije i legalizacije kanabisa, kao i više videa na teme kriptovaluta i digitalne svojine.

Aleksandar Kokotović